Latvenergo. Ķeguma HES hidroagregāta darbība

Kā HES ražo elektrību? Uz šo jautājumu var atbildēt vairākos teikumos, taču process cilvēka acij, diemžēl, paliek apslēpts. Tāpēc mēs izveidojām Ķeguma HES hidroagregāta 3D maketu ar datora simulāciju, kas elektrības rašanās apslēpto pusi parāda no A-Z.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!